• React如何实现文件上传功能
 • 发布于 2个月前
 • 362 热度
  0 评论

文件上传功能是我们在开发系统时最为常见的功能,今天我们就看一下基于React的文件上传功能是如何实现的。

html部分
<div>
  <h3><a name="0_1"></a>文件上传:</h3>
  选择一个文件上传: <br>
  <form action="/upload" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="content">
    <br>
    <input type="submit" value="上传文件">
  </form>
</div>
Node.js部分

安装multer:


npm install multer –save


代码:
var express = require('express');
var app = express();
var fs = require('fs');
var multer = require('multer');
var upload = multer({dest: 'uploadFile/'});
//堆代码 duidaima.com
//文件上传
app.post('/upload', upload.any(), function (req, res, next) {
  console.log(req.files[0]); // 上传的文件信息
  var newFile = "./uploadFile/" + req.files[0].originalname;
  fs.readFile(req.files[0].path, function (err, data) {
    fs.writeFile(newFile, data, function (err) {
      if (err) {
        console.log("错误:", err)
      } else {
        let response = {
          message: '上传成功',
          filename: req.files[0].originalname
        };
        res.json(response);
      }
    });
  })
})
//图片加载,存储在uploadFile下的所有图片
app.get('/uploadFile/*', function (req, res) {
  res.sendFile( __dirname + "/" + req.url );
})

总结

以上就是我们总结的node.js上传文件的功能。

用户评论